Beslagla førerkort etter uaktsom kjøring som endte i grøfta

foto