Jordskjelvet utafor Senja var 2,5 ganger større enn først antatt

foto