Her vil de etablere ny videregående skole — kan bli plass til 180 elever og gi 80 arbeidsplasser

foto