Får 100.000 til vedlikehold av historiske «Setermokråka»: – Uten støtte måtte vi sannsynligvis ha solgt flyet