Sykefravær — I Midt-Troms gikk 47.583 dagsverk tapt

foto