Reindrifta vil stoppe skuterløype i Salangen

foto