Denne saken er produsert av VG, som Folkebladet samarbeider med.

– Energiens dilemma er at ingen vil ha vindkraft til land, ingen vil ha vindkraft til havs, ingen vil ha ny vannkraft og ingen vil ha nett, men alle vil ha billig strøm.

Det sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) da VG møter han på kontoret hans mandag ettermiddag. På veggen henger et stort bilde av Herøya industripark i Porsgrunn (like ved statsrådens egen hjemkommune, Skien).

Samme dag har Aasland vært i hastemøter med partiene på stortinget og partene i arbeidslivet. På agendaen sto strømstøtteordninger og regjeringens plan for å håndtere energikrisen.

Regjeringen har foreslått dette:

Skal levere tidsplan

Strømprisene når stadig nye høyder. Noe som gjør at flere partier har ønsket å avbryte sommerferien og kalle inn til ekstraordinært stortingsmøte. Mandag ble det klart at dette ikke skjer, enda.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) har isteden bedt regjeringen komme med en tidsplan for de ulike tiltakene, som skal leveres innen mandag 15. august.

Den tidsfristen sier Aasland at regjeringen skal holde.

– De har bedt om et brev med tidsforløpet for sakene som er relevant for stortinget, og det kommer vi til å sende over innen mandag, sier Aasland.

Avviser kritikken

Kritikken fra opposisjonen om at regjeringen er bakpå med strømtiltak, eller kunne forutsett den lave vannstanden i magasinene, fnyser Aasland av.

– De som sier at vi skulle holdt igjen vann allerede i januar eller februar, de skulle jeg likt å se, sier han.

– Det er normalt at kraftprodusentene tapper ned sine magasiner i forkant av vårsmeltingen sånn at det ikke ender i flom. Hvis partiene på Stortinget kunne forutsett det som skjedde etter snøsmeltingen i april/mai, da har man et godt hydrologisk blikk, for å si det sånn, legger han til.

Aasland har tidligere sagt at det kan være behov for rasjonering av strøm neste år. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) sier sannsynligheten for dette er liten.

Vi kan si tydelig at husholdningene skal skjermes mot dette, sier Aasland.

Les også: Norges største kraftmagasin er mer enn halvtomt

Kraft, kraft, kraft

Å begrense eksporten dersom magasinfyllingen faller under normalen er én måte å hindre en lignende situasjon i fremtiden, mener Aasland,

Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere pekt på at strømkrisen kan bli langvarig. Aasland sier at dette ikke kan bli den nye normalen.

– Vi kan ikke leve med å komme i tilsvarende situasjoner hvert år, sier Aasland.

Olje- og energiministeren er tydelig på hva regjeringen må gjøre på lang sikt for å motvirke energikrise: Bygge ut mer kraft.

– Regjeringen har et tydelig mål om å øke eksporten fra fastlandet, unntatt olje og gass, med 50 prosent til 2030. Skal vi lykkes med det må vi ha tilstrekkelig tilgang på rimelig energi, og det er regjeringens mål, sier han.

Det betyr utbygging av havvind, oppgradering og opprusting av vannkraft, og vindkraft på land, ramser olje- og energiministeren opp.

Sistnevnte, vindkraft på land, har møtt enorm motstand fra kommuner og aktivister i hele landet. Aasland peker på det som energiens dilemma, nemlig at alle vil ha billig strøm, men «ingen» vil ha kraftutbygging.

– Kommunene er premissleverandør her, og det er det som er utfordringen, og som Tina Bru bommet på. Hun fikk hele Kommune-Norge mot seg. Jeg vil heller ha de med meg, sier Aasland som referer til sin forgjenger.

Han kommer med en oppfordring til kommunene:

– Jeg oppfordrer alle til å se på mulighetene og tenke gjennom situasjonen vi nå befinner oss i: kan vi sette av areal til vindkraft på land? Er det områder som er skånsomme til å gjøre det på? Også vil vi vurdere det.

– Er det noen grunn til å savne tidligere olje- og energiminister Tina Bru (H)?

– Overhodet ikke, sier Asland.