Kirkeasylsaken: – Dette er seigpining av mennesker