Ønsker offentlig drift av Krisesenteret i Midt-Troms likevel

foto