Bakterieutbruddet ble oppdaget på UNN – nå har det spredd seg til 28 sykehus