Disse Midt-Troms-kommunene får kompensasjon fordi de ikke ønsket sammenslåing