Slagsmål, fyll og utforkjøringer. Her er politiets logg fra Troms i natt

foto