Selger bygdas butikk: – Håper noen vil ta over

foto