Dyrøy kommune får kompensert sine koronautgifter i 2022 med nesten én million kroner