Brann på akuttmottak på Storslett: Alle beboerne er gjort rede for og evakuert

foto