Andre(21) har startet en Facebook-gruppe i kampen for å finne en løsning på tungtrafikken til og fra Senja

foto