I dag avgjøres det om Troms og Finnmark skal splittes opp igjen

foto