Befolkningsnedgang, forvitring av næringsliv og en krevende økonomisk situasjon — nå vil fylket bidra til å snu trenden