Inviterer til møte på Finnsnes om vern av gyteområder