– Før var det ofte et problem man så på videregående skole, nå er det nesten helt ned i barnehagen

foto