Foreslår skattegrep for å lette byrden for oppdrettsselskapene — Wilsgård er ikke imponert

foto