Staten ruster opp nettsikkerheten i Troms: – Det vil komme uvær. Det vil skje graveulykker. Og det vil kunne skje sabotasje