Frykter for fiskerinæringas omdømme — fikk svar fra ministeren