Hun skal lede arbeidet med å forme nye Troms

foto