Har funnet et viktig våpen mot antibiotikaresistens