Bruer, skilting, parkering og toaletter — slik skal kommunen legge til rette for fritidsformål

foto