Har kuttet fem korttidsplasser på grunn av personalmangel

foto