Støttekontakten frikjennes av kommunen — brukeren reagerer sterkt