Flere skoler kan bli tatt ut i streik om kort tid

foto