Uenighet om navnevalg — nå er saken om «Somleveien» behandlet

foto