Av: Vidar Bjørkli

Pågrep mann etter trusler og skadeverk