Fiskefartøy står for mesteparten av utslippene, men mangler infrastruktur for å bli «grønne»: – Vi får ikke tilgang på strøm