Utfordret til å gi presist svar om maritime helikoptre