Viktig samtrening på Setermoen — slapp fire bomber

foto