Disse Midt-Troms-prosjektene får en bit av «Statskogmillionen»