Det skriver de i en pressemelding.

– Fylkene trenger en solid håndsrekning fra staten. Økonomien er presset, og forfallet på veiene kan øke om fylkene ikke får tilført mer midler, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

En gjennomgang NAF har tatt av flere av fylkenes budsjetter for 2024, viser at fylkene, som til sammen skal ta vare på 44.000 kilometer vei, også kjenner på dyrtiden.

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen ikke prioritert å styrke fylkesveiene.

– De fleste fylkene sitter med et etterslep på vedlikehold i milliard-klassen. Bare for å hindre økt forfall på fylkesveiene år for år trengs det minst 1,5 milliarder kroner ekstra i året, sier Handagard.

Et forfall på 160 milliarder kroner

Til sammen er forfallet på fylkesveiene beregnet til over 100 milliarder kroner, ifølge Statens vegvesen. Men flere fylker har advart mot at det reelle tallet kan være høyere. I tillegg trenger fylkene 60 milliarder kroner for å sikre veiene mot skred og ras.

I Nasjonal transportplan som er til behandling i Stortinget, foreslår regjeringen å gi fylkene 1 milliard mer i året de neste seks årene. Deretter skal fylkene få 1,6 milliarder i neste seksårsperiode.

Ifølge pressesjefen er dette langt fra nok.

– En milliard ekstra i året er ikke nok til å stoppe forfallet og ta igjen etterslepet på skred- og rassikring. Vi frykter at veiene kan bli en salderingspost i en tid hvor økonomien i fylkene er under press, sier hun, og oppfordrer politikerne til å øke potten til fylkene.

Slik er vei-forfallet fordelt:

FylkeEstimat veivedlikeholdsetterslepAnslåtte sikringskostnaderTotale anslåtte ettersleps- og sikringskostnader
Østfold2,4 milliarder-2,4 milliarder
Akershus2,3 milliarder38 millioner2,3 milliarder
Innlandet6,3 milliarder215 millioner6,5 milliarder
Buskerud6,3 milliarder19 millioner6,3 milliarder
Vestfold2 milliarder52 millioner2,1 milliarder
Telemark6,5 milliarder417 millioner6,9 milliarder
Agder7,8 milliarder770 millioner8,6 milliarder
Rogaland5,4 milliarder7,3 milliarder12,6 milliarder
Vestland19,5 milliarder23,5 milliarder42,9 milliarder
Møre og Romsdal10,6 milliarder4,2 milliarder14,8 milliarder
Trøndelag8 milliarder136 millioner8,1 milliarder
Nordland14,5 milliarder5,2 milliarder19,8 milliarder
Troms9,9 milliarder13,9 milliarder23,9 milliarder
Finnmark3,3 milliarder4,8 milliarder8,2 milliarder
Total105 milliarder60,5 milliarder165,5 milliarder