Fylkesrådets anbefaling til opplæringstilbud: – Vond lesning for Sjøvegan