Samferdselsministeren fikk se utfordringene ved E6 på Brandvoll

foto