Videreutvikler bedriften med etablering av aksjeselskap

foto