Torden, storm og haglbyger — vurderer å oppgradere farevarslene