Disse vil drifte og vedlikeholde riksveger i Troms de neste årene

foto