Blir den andre bedriften i kommunen som kan kalle seg et miljøfyrtårn

foto