Det nye sentrumsbygget skal realiseres med kommunen som eier — flere leiligheter skal ut på markedet

foto