Mange kommuner sliter med budsjettet nå — i Sørreisa ser det imidlertid langt lysere ut

foto