Vil møte statsråden for å diskutere tilskuddsordning

foto