Slik ligger det an til at nyskolen på Finnsnes skal se ut

foto