Forsvarer bruk av unge i pleietjenesten – så lenge det oppfattes som trygt og forsvarlig

foto