Statsforvalteren opphevet «hemmelig» Dyrøy-vedtak

foto