Det falleferdige huset er solgt 700.000 kroner under takst – vil ikke røpe planene

foto