Rykket ut til alvorlig frontkollisjon på E8 — samtlige involverte fraktet til UNN

foto